Microscopia

Promo 25% Optika B 5 Optika GeassMicroscopio Biologico Optika B 193 Geass
,

Microscopio Biologico Optika B-193

 577,00 1.070,00  430,00 789,00 + IVA
Promo 21% Stereomicroscopio Optika Lab 20 GeassStereomicroscopio Optika Lab 10 Geass
,

Stereomiscoscopio Optika Lab 10 Lab 20 Lab 30

 261,00 426,00  205,00 330,00 + IVA
Promo 26% Stereomicroscopio Optika SZM LED 2 GeassStereomicroscopio Optika SZM LED 1 Geass
,

Stereomiscoscopio Optika serie SZM

 470,00 714,00  345,00 530,00 + IVA
Promo 20% Tablet Optika per Microscopio Geass
,

Tablet Optika per Microscopio

 985,00 1.043,00  788,00 835,00 + IVA
Showing all 10 results